Wat is mindset?

Mindset - Je mindset is de manier hoe je ergens over denkt, dit kan gaan hoe je over jezelf denkt of juist hoe je denkt over je vaardigheden en kwaliteiten. Er zijn 2 verschillende soorten mindset die je kunt herkennen:


De statische ( fixed mindset) Bij een statische mindset denken mensen dat hun basiskwaliteiten, zoals hun intelligentie of talenten slechts vaste eigenschappen zijn en dit tot een bepaald deel kan groeien.

De op de groei gericht ( growth mindset) Mensen met een groeimindset geloven dat kwaliteiten, intelligentie en persoonlijkheid niet vastliggen, maar verder ontwikkeld kan worden door zelf te leren en te ervaren.


mindset hulp